สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
หน้าหลัก
กรมสรรพสามิต
รายได้เบื้องต้นประจำวัน
ระบบintranet
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ E-office
เช็คe-mail กรมสรรพสามิต
สนง.สรรพสามิตกทม.พื้นที่1 
สนง.สรรพสามิตกทม.พื้นที่2  
สนง.สรรพสามิตกทม.พื้นที่3  
สนง.สรรพสามิตกทม.พื้นที่4  
สนง.สรรพสามิตกทม.พื้นที่5   
บริการWeb Link   
แบบฟอร์มต่าง ๆ   
 
สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
  กรมสรรพสามิต (Excise Department)
  เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 

โทรศัพท์เบอร์กลาง : 0 -2 2 4 1 - 5 6 0 0 - 1 9 และ
0 - 2 6 6 8 - 6 5 6 0 - 8 9

e-mail : krungtep3@excise.go.th  
หน่วยงาน โทรศัพท์
ผู้อำนวยการ 5 2 2 3 1
ฝ่ายอำนวยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2 2 3 3
ฝ่ายบริหารภาษีสรรพสามิต 1 5 2 2 3 2
ฝ่ายบริหารภาษีสรรพสามิต 2 5 2 2 3 6
ฝ่ายบริหารภาษีสรรพสามิต 3 5 2 2 3 4
ฝ่ายปราบปราม 5 2 2 3 3