เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ได้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร  เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ"
ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค. 2554 ณ ห้องฝึกอบรม กรมสรรพสามิต
  
 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ได้เข้าอบรมใน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นผู้นำทีมงาน" ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 2554 ณ ห้องฝึกอบรม กรมสรรพสามิต
  
  
นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Bangkok Excise day 1 
(ภาษีสรรพสามิตกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม) ซึ่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร1 จัดขึ้น 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 ณ สนามหลวง 2

      

 ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
  
นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ได้เข้าชมร่วมงาน Bangkok 5 Excise Day โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีสรรพสามิต เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2554 ณ คาร์ฟูร์ สาขาสุวินทวงศ์ 
  
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ได้ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนักงานเลขานุการกรม จัดภัตตาหาร ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์
 จำนวน 9 รูป เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2554 ณ กรมสรรพสามิต
 
  
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 สัมมนา หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มี คุณธรรม จริยธรรม และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอิมภูฮิลล์ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 
  
การประชุมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหารทีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2553 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมสรรพสามิต ชั้น 5 กรมสรรพสามิต
  
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม โดยสายตรวจที่ 2 ได้เข้าจับกุมยาเส้นปรุง (บารากุ)
จำนวน 30 กิโลกรัม คิดเป็นเงินค่าปรับ 150,000 บาท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 20.30 น.
 
  
                             กวนมึนฮา งานกีฬาสีกรมสรรพสามิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามกีฬากรมสรรพสามิต
 
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต วันที่ 11 มกราคม 2554  ณ.ห้องประชุม1อาคารเทคนิค 2552
  
ประชุมยุทธศาสตร์ระหว่างภาคที่ 1 กับภาคที่ 10 วันที่ 15 ธ.ค. 2553 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 
  
 
นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิตประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
  
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2553
ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต 
  
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ทำการจับกุมสุราที่มิได้ปิดแสตมป์สุรา ยี่ห้อเรดเรเบิ้ล จำนวน13 ลัง (156 ขวด) และครอบครองไพ่ป๊อกกระดาษ จำนวน 2,880 สำรับ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2553 บริเวณบ้านพักรถไฟริมทางรถไฟบางซื่อ 
  
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ด้านอำนวยการ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องฝึกอบรม กรมสรรพสามิต 
  
งาน Billion Thanks & Happy New year 2010 Party ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2552 ณ.สโมสรกองทัพบก
  
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค. 2552 ณ.บริเวณถนนราชดำเนิน 
 
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมกันทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธ.ค. 2552 ณ.กรมสรรพสามิต
  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับผู้บริหาร วันที่ 23 พ.ย. 2552
ณ.ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 3 กรมสรรพสามิต 
 
 
สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2552 วันที่ 11 พ.ย. 2552 
ณ.โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
  
 
อธิบดีกรมสรรพสามิตนำคณะผู้บริหารร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 พ.ย. 2552
ณ.โรงพยาบาลศิริราช

 
 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมกันต้อนรับอธิบดีกรมสรรพสามิต (ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) วันที่ 1 ต.ค. 2552 ณ. กรมสรรพสามิต

 
                                             โครงการสรรพสามิต สร้างฝัน ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อน้องห่างไกลสุราและยาสูบ
                                                                         ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 
                                                                    จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 ก.ย.2552

 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมกันส่งอำลาท่านอธิบดี(ท่านสิรินุช  พิศลยบุตร)  วันที่ 30 ก.ย. 2552

 
 การบรรยายระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(Performance Management System:PMS)วันที่ 30 ก.ย. 2552


  
 พิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 17 ก.ย. 2552 
                                                                    ณ. กรมสรรพสามิต

  
 
งาน 9 ในดวงใจ  วันที่ 9 ก.ย. 2552  ณ. กระทรวงการคลัง
  
 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค. 2552 ณ. ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 3 กรมสรรพสามิต
  
 
การอบรม TRANSFER PRICING การกำหนดราคาโอนให้เป็นไปตามราคาตลาด วันที่ 22 ก.ค. 2552
ณ. ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 กรมสรรพสามิต              การปิดโครงการ  Family Day Say No วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2552 ณ.กรุงเทพมหานคร

 
 
 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-5 ดูงานที่โรงงานยาสูบ วันที่ 23 มิถุนายน 2552
  
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร" การจัดเก็บภาษี การตรวจสอบปราบปราม และการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ " ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2552
                                   ณ ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 3 กรมสรรพสามิต
 
 
งาน Bangkok Family Day Say No วันที่ 12 มิ.ย. 2552 ณ. ตลาดนัดสวนจตุจักร
 
 งาน Bangkok Family Day Say No วันที่ 16 พ.ค 2552 ณ. สวนสัตว์ดุสิต
 
 
งาน Bangkok Family Day Say No วันที่ 29 เม.ย. 2552 ณ. กรมสรรพสามิต